Apple Iphone

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09;35/13;158/13,41/14) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) Koncesionar Mutabor d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 153, donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“U IGRI UŽIVAJ I JACKPOTOVE OSVAJAJ“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom “U IGRI UŽIVAJ I JACKPOTOVE OSVAJAJ“ je društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba,
Savska cesta 153, OIB: 69096969746.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja proizvoda priređivača za igre na sreću Mutabor d.o.o.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u automat klubu WIN BET društva u razdoblju:
KRUG od 06.03.2017 do 30.03.2017.
KRUG od 31.03.2017 do 27.04.2017.
KRUG od 28.04.2017 do 01.06.2017.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija biti će objavljena u prostorijama održavanja nagradne igre, automat klub WIN BET.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani s navršenih 18 god. koji u razdoblju od 06.03.2017. od 08:00h do 30.03.2017. zaključno sa 23:00h 30.03.2017. za prvi krug, od 31.03.2017 od 08:00h do 27.04.2017 zaključno sa 23:00h 27.04.2017 za drugi krug, te od 28.04.2017. od 08:00h do 01.06.2017 zaključno sa 23:00h za treći krug, u automat klubu priređivača dobiju na automatima za igre na sreću jedan od navedenih sljedećih jackpotova:

-MINI, MIDDLE ili SUPER MYSTERY JACKPOT
na svim automatima
-BRONZE,SILVER,GOLD ili PLATINUM PROGRESSIVE JACKPOT
na Egypt Quest automatima
-TREF, PIK,SRCE ili KARO LADYS CARDS JACKPOT
na ruletu i STORK terminalima

Dobitnici jednog od navedenih jackpotova na blagajni će dobiti numerirani kupon za unos osobnih podataka koje odlažu u predviđenu posudu za pohranu kupona, koji će se tu čuvati do samog izvlačenja dobitnika nagrada. Na kupon je potrebno upisati slijedeće podatke: ime, prezime i telefon( podaci obavezni) te
e-mail (nije obavezan).

Članak 5.

Svaki sudionik ukoliko osvoji više puta jedan od jackpotova, dobiva recipročan broj kupona u skladu sa osvojenim jackpotovima, te može sudjelovati u nagradnoj igri s neograničenim brojem kupona.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada za pojedini krug sastoji se od:

1.nagrada: Apple Iphone 7 32GB black u vrijednosti 6.598,95 kn
2.nagrada: 3x 1.000,00 kn poklon bon za igru na automatima
3.nagrada: 3x 500,00 kn poklon bon za igru na automatima

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 33.296,85 kuna, tj. 11.098,95 kuna za svaki pojedini krug. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.

Javno izvlačenje nagrada održati će se u automat klubu priređivača na adresi Zagreb, Savska cesta 153,
KRUG 30.03.2017 godine s početkom u 23:10h,
KRUG 27.04.2017 godine s početkom u 23:10h
KRUG 01.06.2017 godine s početkom u 23:10h

kuponi koji sudjeluju u nagradnoj igri moraju biti ubačeni u posudu za izvlačenje do 23:00 h za svaki pojedini krug. Nagrade će biti izvučene između svih prisutnih kupona za svaki pojedini krug. Nakon završetka prvog kruga stavlja se nova posuda za pohranu kupona za drugi krug, te tako i nakon drugog kruga nova posuda za treći krug. Kuponi se ne prenose iz izvlačenja u izvlačenje.
U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži obavezne podatke iz članka 4. ovih pravila (ime, prezime i broj telefona) biti će izvučen drugi ili ako dobitnik nije prisutan na izvlačenju također će se izvlačiti sljedeći kupon i to nakon isteka pola minute, sve dok se ne izvuče prisutna osoba na izvlačenju i ne podjeli ukupan fond nagrada.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija.

O toku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije, te isti Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.

Dobitnici svoje nagrade podižu odmah u automat klubu priređivača WINBET u Zagrebu, Savska cesta 153, uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
Članak 11.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni telefonski i pisanim putem na mjestu održavanja nagradne igre.

Članak 12.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija.
Članak 13.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti ukupnog nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 14.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Direktor :
Milen Krasimirov Dimitrov