Pravila automat kluba

Članak 1.
Ovim pravilima utvrđuju se uvjeti pod kojim poduzeće MUTABOR d.o.o.(u daljnjem tekstu Priređivač) priređuje igre na automatima za igre na sreću koji se nalaze u automat klubu WINBET na adresi Savska cesta 153, Zagreb.
Članak 2.
Posjet automat klubu i sudjelovanje u igri dopušten je samo punoljetnim osobama koje su svoj identitet dužne dokazati identifikacijskom ispravom. Osobe u uniformi mogu ulaziti u automat klub samo radi obavljanja službe. Posjet automat klubu i sudjelovanje u igrama na sreću Priređivač može privremeno zabraniti ili ograničiti pojedinim osobama ako postoji osnovana pretpostavka da učestalost i intenzitet njihova sudjelovanja u igri dovede u opasnost njihov egzistencijalni minimum, te ako to zatraže ustanove koje se bave zaštitom obitelji u slučajevima kad igrač zbog nekontroliranog igranja nanosi štetu sebi ili obitelji koju uzdržava.
Članak 3.
Posjetiteljima automat kluba nije dopušteno donošenje tehničkih pomagala koja su prikladna da pribave njima ili drugima prednost u igri.
Članak 4.
Javi li se utemeljena spoznaja da je neka osoba donijela tehničko pomagalo u smislu članka 4. ovog pravilnika, tada uprava automat kluba istu može isključiti iz posjeta kluba.
Članak 5.
Zaposlenici u automat klubu ne smiju biti igrači u automat klubu u kojem su zaposleni.
Članak 6.
Priređivač i zaposlenici Priređivača dužni su čuvati u tajnosti podatke o igračima i njihovu sudjelovanju u igri,
uključujući i podatke o njihovim dobicima i gubicima. Obveza čuvanja tajnosti nije povrijeđena u slučajevima u kojima sukladno odredbama Općeg poreznog zakona ne postoji obveza čuvanja porezne tajne i u slučajevima kada je priređivač dužan postupati sukladno propisima kojima se uređuje spriječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
Članak 7.
Zaposlenici u igračnici ne smiju od igrača primiti napojnice, poklone ili uživati druge pogodnosti za sebe ili druge, niti novčano pomagati igrače.

Članak 8.
U igri na automatima kao ulog se koristi novac. Na svakom automatu za igre vidljivo je naznačeno stanje uloga za svakog pojedinog igrača na svakom pojedinačnom automatu.

Članak 9.
Vrijednost, odnosno cijenu igre na automatu utvrđuje Priređivač. Cijena igre mora biti istaknuta na automatu ili vidljivom mjestu u prostoriji u kojoj se nalazi automat.
Članak 10.
Rezultat svake igre automata iskazuje se na ekranu. Plan dobitaka je također vidljivo ispisan na ekranu automata i onda kada nitko ne sudjeluje u igri na tom automatu.
Članak 11.
Igrač ima pravo na dobitak onda kada se u igri ostvari neka od kombinacija istaknuta u planu dobitka na ekranu. Dobitak se isplaćuje na blagajni kluba.
Članak 12.
U slučaju kvara na automatu do kojeg dođe zbog greške u napajanju strujom, greške u programu automata ili sličnih razloga, igraču će se vratiti svota koju označava “CASH“ na ekranu automata osim u slučajevima ako igrač kvar na automatu izazove namjerno.
Članak 13.
Automati za igre na sreću moraju biti tako konstruirani odnosno podešeni tako da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuje igračima najmanje 80% od vrijednosti uplata za sudjelovanje u igrama na sreću uz bilježenje ulaza i izlaza.
Članak 14.
Ovlašteni djelatnik priređivača ima pravo da uskrati igru na automatu pojedinoj osobi ako ocijeni, odnosno utvrdi:
-da je osoba koja igra ili želi igrati na automatu mlađa od 18 godina.
-da se igrač na automatu ne pridržava uputa za igru, te nepravilnim rukovanjem može izazvati oštećenje automata
-da igrač zadržava igru na automatu
-da igrač ometa druge sudionike u igri

Članak 15.

-U svakoj komunikaciji Igrača s djelatnicima Priređivača, zabranjeno je koristiti neprimjerene, proste, seksističke ili slične uvredljive riječi koje vrijeđaju dostojanstvo sugovornika ili Priređivača kao pravne osobe. U ovakvim slučajevima Priređivač zadržava pravo isključiti Igrača iz sustava priređivanja, bez odgađanja.

Članak 16.
Ova pravila moraju biti istaknuta na vidljivom mjestu u prostoriji u kojij se priređuju igre na automatima, te tako svaka zainteresirana osoba može imati uvid u njih.

Članak 17.
Prava, obaveze i odgovornosti ovlaštenih djelatnika u svezi s rukovanjem automata utvrđuje Priređivač.

Članak 18.
Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Članak 19.
U slučaju eventualnih većih dobitaka, automat klub se obvezuje da će takve dobitke isplatiti u roku od 24h.